934 171 200

Es confirmen les dates de preinscripció

Actualidad

Es confirmen les dates de preinscripció

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.
Per fer la preinscripció cal:
• Conèixer el calendari de tot el procés.
• Consultar els centres i l’oferta de places escolars.
• Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los.
• Presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC.

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els segu?ents:
– Del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i
educació secundària obligatòria.
– Del 23 de març al 7 d’abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.
– Del 2 al 12 de maig per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en
relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi i, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-ho
directament.
– Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i
disseny.
– Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.
– Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
– Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).
– Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d’educació d’adults.
– Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, excepte els que
s’imparteixen en centres de formació d’adults qeu segueixen el seu calendari.
– Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
– De l’1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les
escoles oficials d’idiomes.
– Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.
– Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

Per a mes información, aneu al segu?ent link
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general

0 Artículo | 0,00 
Veure cistella
CreaEscola Quality Certificate for Education Website