Talents en acció

El projecte que oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat.

  • Desenvolupar i potenciar les competències del nostre alumnat.
  • Interacció diària en anglès: 4 hores curriculars, projects, critical thinking.
  • Educació emocional (PAT, TEI).
  • Aprenetatges basats en projectes (ABP).

Eixos que defineixen Primària

Projectes del centre