934 171 200

Natació

Projectes

Natació

Es treballen els objectius i els continguts pertinents per a cada etapa aconseguint un aprenentatge significatiu a partir de la familiarització, millora, autonomia i perfeccionament tècnic en el medi aquàtic.

natacioJM

Projectes relacionats