Estratègia digital de centre

Diagnosi

El Plan Digital de Centro ha de ser el instrumento que adecúe y facilite el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado.

Una de les prioritats de Jesús-Maria Sant Gervasi és l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes i per l’agilització de la gestió de l’ensenyament i la comunicació família-escola.

La nostra escola cerca el desenvolupament integral de la competència digital de tot el seu alumnat. Un desenvolupament que es duu a terme aplicant noves metodologies i eines digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge perquè els infants i joves assoleixin un nivell de competència que els permeti ser autònoms i crítics en el seu ús.

Per obtenir la diagnosi del nostre nivell de competència digital hem utilitzat l'eina SELFIE en el marc Digcomedu de la Comissió Europea. El 100% del claustre i de l'equip directiu i el 96% dels alumnes entre 6è de primària i 2n de batxillerat han enviat les seves respostes el que   ens ha permés dissenyar els objectius del nostre pla d'Estratègia Digital.

qrcode_educalab.es

Cultura Digital